Brangūs Lietuvos gyventojai, esu Marija, būsima Lietuvos prezidentė. 2059-aisiais, kai ja tapsiu, pažadu gerbti ir vykdyti tautos žodį, saugoti šalies nepriklausomybę ir kurti žmonių gerovę. Tačiau tam turiu išgyventi. Todėl pirmiausia kandidatuoju į gyvenimą.

Skirkite 1,2 % savo GPM MAMŲ UNIJAI ir balsuokite už vėžio pakirstus vaikus.

Skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) galite iki šių metų gegužės 2 dienos. Ši Jūsų parama leidžia organizuoti nemokamą ir kokybišką įvairiapusę pagalbą vėžiu sergantiems vaikams bei jų šeimoms. Gautos lėšos skiriamos:

 • Nekompensuojamiems vaistams pirkti;
 • Vaikų gydymo kelionių į Šveicarijos klinikas išlaidoms padengti;
 • Teikti finansinę paramą šeimoms;
 • Psichosocialinei šeimų pagalbai;
 • Fondo "Mamų unija" Šeimos namų išlaikymo išlaidoms padengti;
 • Nekompensuojamų tyrimų išlaidoms padengti;
 • Trūkstamai būtinajai medicininei įrangai ligoninėms pirkti;
 • Onkologinės ligos sukeltoms pasekmėms įveikti (protezai, dantų gydymas, plaukų „atauginimas“, reabilitacija, psichoterapija ir kt.);
 • Sergančių vaikų šeimų edukaciniams užsiėmimams, renginiams, šventėms organizuoti;
 • Sergančių ir pasveikusių vaikų reabilitacijai;
 • Fondo veiklos organizavimui ir lėšų pritraukimui.

Deklaracijos pildymo eiga:

 1. Prisijunkite prie Elektroninio deklaravimo sistemos (paspausdami aukščiau pateiktą nurodą);
 2. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše;
 3. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną;
 4. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas. Jei parama už 2023 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Jei paramą už 2023 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis;
 5. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą (Mamų unija) ir spauskite „Tęsti“. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“;
 6. Peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“;
 7. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.

Iškilus keblumams, rekomenduojame deklaracijos metu vadovautis VMI video vedliu. Mokesčių inspekcijos video galite pasiekti šiuo mygtuku. VMI vedlys